سنسور ناک یا ضربه خودرو (Knock Sensor)

سنسور ناک یا ضربه خودروهای تولید ایران خودرو

سنسور ناک یا ضربه خودروهای تولید ایران خودرو

مدل سه بعدی سنسور ناک خودروهای تولید ایران خودرو

مدل سه بعدی سنسور ناک خودرو

سنسور ناک خودروهای سایپا

سنسور ناک خودروهای سایپا

 

مدل سه بعدی سنسور ناک خودروهای سایپا

مدل سه بعدی سنسور ناک خودروهای سایپا

 

اساس کار

این سنسور با استفاده از اثر پیزوالکتریک خود از لرزش‌های اعمالی ولتاژ تولید می‌کند. هنگام لرزش، یک جرم مرتعش داخل سنسور ناک روی المان پیزو فشاری اعمال می‌کند که در اثر این فشار در المان پیزو شار الکتریکی تولید می‌شود این شار الکتریکی سیگنال خروجی سنسور می‌باشد.

 

شماتیک سنسور ناک یا ضربه

یکی از مهمترین محصولات شرکت ایمن یدک خودرو سنسور اکسیژن می‌باشد. اطلاعاتی در مورد این سنسور را مطالعه کنید.

وظایف سنسور ناک یا ضربه

سنسور ناک یا کوبش وظیفه اندازه‌گیری مقدار لرزش موتور را به عهده دارد و این مقادیر اندازه گیری شده را پیوسته به ECU  ارسال می‌کند. اگر مقدار محاسبه شده غیر طبیعی باشد و با استانداردهای ECU مطابقت نداشته باشد، ECU  وارد عمل شده و با کنترل میزان پاشش سوخت و زمان جرقه کوبش را متوقف می‌کند.

 

شماتیک ایجاد لرزش در اثر جرقه نا خواسته

شماتیک ایجاد لرزش در اثر جرقه نا خواسته(خودسوزی)

 

شماتیک نحوه ی عملکرد سنسور ناک

شماتیک نحوه ی عملکرد سنسور ناک

 

سنسور کوبش در بلوکه موتور

محل نصب سنسور ناک (سنسور کوبش در بلوکه موتور سمت منیفولد هوا و بین سیلندر 2 و 3 بسته می‌شود. در خودروهای جدید و پیشرفته به ازای هر دو سیلندر و یا هر سیلندر از یک سنسور ناک استفاده می‌شود (جهت کنترل، آوانس و ریتارد هر سیلندر بطور مجزا و نرم کار کردن موتور)

عیوب ناشی از خرابی یا بد عمل کردن سنسور ناک یا ضربه

افزایش کوبش در اثر عوامل خودسوزی

افزایش احتمال خرابی اجزای موتور

زیاد بودن لرزش موتور و تولید صدا

مشخصات فنی:

میزان حساسیت برحسب فرکانس:

مقدار نامی حساسیت (mV/g)

فرکانس (KHz)

31

8

31

12

35

16

دمای کاری: 40- تا 130 درجه سانتیگراد